Rampes d'accés a la platja del Canyadell

A la passada reunió del dia 18 de juny la Comissió de Benestar Social va afegir un punt als precs i preguntes per saber l'estat actual de l'accés a la platja del Canyadell per els discapacitats.

A dia 23 d'agost s'ha mantingut una conversa telefònica amb l'enginyer tècnic de l'ajuntament, el Sr. Vicenç Ruiz Martinez. El qual ens ha informat que la rampa d'accés s'allargarà fins el carrer passat l'estiu , ja que ara no es pot fer, perquè primer han de treure els escalons i posar les rampes noves.